Vrtání s výplachem

Horizontální vrtání s výplachem

 

Pracujeme s ohledem na budoucnost a chráníme životní prostředí

Horizontální vrtání s výplachem je technologie horizontálního řízeného vrtání pro horizontální vrty (anglicky „Horizontal Directional Drilling“, HDD). S pomocí tohoto postupu lze provádět podzemní pokládku potrubí bez nutnosti hloubení výkopů. Vrty mohou být dlouhé několik set metrů. Pro většinu vrtů postačují průměry maximálně do 700 mm.

 
 

S pomocí horizontálního vrtání s výplachem je možné pokládat potrubí bez otevřených výkopů. Zapotřebí jsou pouze výkopy na začátku a na konci trasy vrtání, zbytek probíhá pod zemí.

V závislosti na stávajících vlastnostech půdy a rozměrech potrubí lze vytvořit trasu v délce až 200 m. Jelikož vrtací práce lze řídit, je možné vytvářet i mírné zatáčky, které umožňují překonávání překážek jako např. vodních toků, valů apod.

Přehled výhod: krátká doba stavby – díky pokládce pod zemí je postup velice ekologický – stávající povrchy zůstanou zachovány – překonávání překážek

Spektrum využití technologie horizontálního vrtání je široké! Naše postupy umožňují přesnou pokládku plynových a odpadních potrubí, potrubí pro rozvod pitné vody i ochranné trubky pro elektrické kabely. Oproti otevřenému staveništi vás přesvědčí technické, ekologické a ekonomické výhody i krátká doba stavby. V případě zájmu o další informace jsme vám k dispozici

Zkušenosti – Dosažené výsledky – Projekty

Naše stroje a zkušení vrtaři od roku 2006 každoročně pokládají několik set kilometrů ochranných trubek pro elektrická vedení, kabelů, plynových a vodovodních potrubí pro různé zákazníky z oblasti telekomunikací, solárních technologií a dodavatelů energií.

2006Použití prvního stroje (fima Edizel)
20124 stroje pracují v Bavorsku i v obtížných podmínkách
201912 strojů v trvalém používání
Šetříme váš čas
Čas jsou peníze
Kompletní předání

Office : Chvalín 79 Nové Dvory, 413 01; Tel +420 774 085 658